Nabeschouwing Welzijn in de Zorg Event

Dinsdag 13 oktober 2015 vond de 3e editie van het Welzijn in de Zorg Event plaats. Het thema was dit keer; Zorg voor Mantelzorg!

Het Welzijn in de Zorg Event werd ook dit keer weer goed bezocht. Ruim 60 deelnemers kwamen een kijkje nemen in congrescentrum ‘t Veerhuis te Nieuwegein. We kijken terug op een geslaagde dag vol inspirerende verhalen, ontroerend theater, interessante ontmoetingen en boeiende lezingen en workshops.

Klik hier voor de presentaties en foto's van de dag!

Eventevent 3jpgevent 4

 

 

De 3e editie van het Welzijn in de Zorg Event heeft als motto: 'Zorg voor mantelzorg!'

Centraal op 13 oktober 2015 staat deze keer: hoe kunnen we mantelzorgers op een innovatieve en positieve manier ondersteuning op maat bieden? Vanuit diverse perspectieven ontvangen deelnemers handreikingen en ideeën hiervoor.

Na dit event kun jij:

• Verbinding maken tussen mantelzorger en zorgprofessional
• Een positief denkbeeld over de term mantelzorg schetsen
• Niet kijken naar de onmogelijkheden maar naar de mogelijkheden
• De mantelzorger als expert zien
• Kennis en kunde rondom dementiezorg vergroten.

Onder leiding van dagvoorzitter Jan van der Hammen gaan we op deze dag met een gevarieerd gezelschap aan de gang om een constructieve dialoog op gang te brengen. Er zullen nieuwe en bestaande initiatieven besproken worden met verschillende deskundigen. Te denken valt aan onderwerpen als verbinding, een positieve benadering, de mantelzorger inzetten als expert, het vergroten van kennis en kunde van dementie en het vinden van nieuwe kansen.

Congrescentrum 't Veerhuis in Nieuwegein vormt het inspirerende decor voor een dag vol met nieuwe inzichten, meningen, interacties en ludieke invallen.

Op 13 oktober zal in vier sessies aandacht zijn voor o.a.:
• dementie en mantelzorg;
• communicatie tussen mantelzorgers en professionals;
• zelf beleven van innovatieve domotica en E-Health producten;
• het opstellen van een zorg(leef)- ondersteuningsplan waarbij de regie bij de cliënt/mantelzorger ligt.

Samen zoeken we naar expertise, afstemming en balans tussen de rol van de professionals ten opzichte van de mantelzorger.
Let op: Om de dialoog te bevorderen zijn mantelzorgers speciaal uitgenodigd om te komen. Voor hen hebben we ook een beperkt aantalkaarten tegen een sterk gereduceerd tarief beschikbaar!

Je gaat aan het einde van de dag geïnspireerd naar huis met concrete handvatten die direct toepasbaar zijn in jouw werkveld. Meld je snel aan op www.welzijnindezorgevent.nl

 


Laat je inspireren!

 

De Kristaladviesgroep organiseert naast haar advieswerk en trainingen ook Events. Op 10 oktober 2013 werd de 1e editie gehouden in het Van der Valk Hotel, te Sassenheim. Op 15 april 2014 vond de 2de editie plaats in Zwolle.

Het 'Welzijn in de Zorg Event' is hét Event waar welzijn / welbevinden van zorgvragers en mantelzorgers de hele dag centraal staan. Onderwerpen als familieparticipatie, inzet van vrijwilligers en mantelzorgers, vraaggericht werken en samenspel tussen formele en informele zorg staat gedurende deze Events centraal.


De 3de editie van het Welzijn in de Zorg Event zal dit najaar in het het teken staan van 'mantelzorg'. Voor meer informatie kijk op www.welzijnindezorgevent.nl of mail voor meer informatie naar info@kristaladviesgroep.nl 

Het Welzijn in de Zorg Event is bedoeld voor: 

  • Zorgprofessionals; verpleegkundige, EVV-er of verzorgende
  • Welzijnsprofessionals
  • Woonbegeleiders
  • Mantelzorgers & vrijwilligers
  • Andere belangstellende

Het Event in het najaar is bedoeld voor iedereen die werkt in de zorg en samenwerkt met mantelzorgers. Zowel in de thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, GGZ, ziekenhuizen en revalidatiecetra.