Missie

Wij willen, in gezamenlijkheid met onze klant, bijdragen aan het verbeteren van ‘kwaliteit van leven’ met daarbij de primaire focus te leggen om het welbevinden van de kwetsbare medemens, mantelzorger en het netwerk er om heen.

 

Visie

De Kristaladviesgroep draagt met haar expertise op het gebied van advisering en training bij aan het bevorderen en verbeteren van ‘kwaliteit van leven’. Werken aan welbevinden, dat is waar onze primaire focus ligt. Door te investeren in kernwoorden als zelfredzaamheid, participatie en welbevinden krijgt de zorg een andere dimensie. Wij geloven dat een krachtig samenspel tussen informele en formele zorg het fundament is voor schitterende zorg en leidt tot uitstel van zwaardere zorg. Méér aandacht en regie voor de zorgvrager, ondersteuning op maat voor de mantelzorger en optimale expertise en inbreng van de vrijwilliger.