Het jaarlijkse Welzijn in de Zorg Event

De 3e editie van het Welzijn in de Zorg Event heeft op 13 oktober 2015 als motto: 'Zorg voor mantelzorg!'

Centraal staat deze keer: hoe kunnen we mantelzorgers op een innovatieve en positieve manier ondersteuning op maat bieden? Vanuit diverse perspectieven ontvangen deelnemers handreikingen en ideeën hiervoor.


Onder leiding van dagvoorzitter Jan van der Hammen gaan we op deze dag met een gevarieerd gezelschap aan de gang om een constructieve dialoog op gang te brengen. Er zullen nieuwe en bestaande initiatieven besproken worden met verschillende deskundigen. Te denken valt aan onderwerpen als verbinding, een positieve benadering, de mantelzorger inzetten als expert, het vergroten van kennis en kunde van dementie en het vinden van nieuwe kansen.

Meer informatie leest u op www.welzijnindezorgevent.nl

 


100 activiteiten voor mensen met dementie

Heeft u als professional of mantelzorger moeite met het vinden van activiteiten? Onderstaande link dient als inspiratie om (gezamenlijk) activiteiten te ondernemen. Veel activiteiten zijn makkelijk aan te passen aan de mogelijkheden van de persoon met dementie. Zorg ervoor dat de activiteiten niet te zwaar, te moeilijk of juist te licht of te makkelijk zijn. 100 activiteiten