Kristaladviesgroep heeft (de inhoud van) deze website met de grootste zorgvuldigheid opgesteld met het doel bezoekers te informeren over haar dienstverlening. Hoewel zij zich inspant om te zorgen dat de informatie juist is, verklaart noch garandeert zij (expliciet noch impliciet) dat de informatie voor honderd procent volledig of nauwkeurig is.

Kristaladviesgroep is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op deze website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Kristaladviesgroep behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze website om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enige persoon of organisatie van op de hoogte te hoeven stellen.