Ziet u de ‘kloof’ tussen de denkwereld van de dementerende en mantelzorger steeds groter worden? Weet u wel zeker of de mantelzorger weet dat verveling de grootste oorzaak is van probleemgedrag bij mensen met dementie? Kan de mantelzorger met spanning omgaan en om hulp vragen? Aan deze vragen wordt voldaan tijdens een speciaal ontwikkelende training voor mantelzorgers.

Algemeen
Bij ouderen met dementie komt veel onbegrepen (probleem)gedrag voor. Dit is niet alleen heel belastend voor de dementerende zelf, maar zeker ook voor de mantelzorger. Verschillende oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan het onbegrepen gedrag. Door juiste interventies betreffende bejegening en omgevingszorg is dit gunstig te beïnvloeden. 


De Kristaladviesgroep kan inzicht bieden in hoe om te gaan met dit gedrag en heeft in samenwerking met een trainerscollectief een nieuwe training voor mantelzorgers ontwikkeld. Wij werken met het gedachtegoed van dr. Anneke van der Plaats. Omgevingsgerichte zorg loopt als een rode draad door deze training.

Thema’s zijn:
• De mantelzorgers centraal
• Het dementerende brein
• De bejegening van de oudere met dementie
• Ongewenst en moeilijk gedrag.

Wat levert deze training de mantelzorgers op?
• Na deze training kunnen mantelzorgers op een vernieuwde wijze met de zorgsituatie omgaan, vanuit de mogelijkheden en belevingswereld van de dementerende;

• De mantelzorgers hebben handvatten gekregen om overeind te blijven en kunnen een bijdrage leveren aan een prettige daginvulling voor hun echtgenoot, familielid of vriend
• De mantelzorger leert zijn eigen gevoelens en behoeften te (h)erkennen
• De mantelzorger leert om te gaan met spanning en hoe hulp te vragen en accepteren;
• De mantelzorger weet dat verveling de grootste oorzaak is van probleemgedrag bij dementerenden;
• De mantelzorgers weten dat mensen met dementie prikkels nodig hebben!


Werkwijze
De training ‘dementie voor mantelzorgers’ is een interactieve training. Dat betekent dat er veel met praktijkvoorbeelden wordt gewerkt en mantelzorgers actief kunnen meedoen. De training bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur. Er kunnen maximaal 16 deelnemers per training deelnemen.


Wanneer / waar
Heeft u interesse in de training Dementie voor mantelzorgers neem dan geheel vrijblijvend contact op met ons.


Investering
De training bestaat uit vier dagdelen van drie uur en is inclusief de handreiking van het boek ‘De wondere wereld van Dementie’ van Dr. Anneke van der Plaats. Neem voor meer informatie en een prijsopgave contact op met ons.