Hoe sluiten uw werknemers aan bij de belevingswereld van de cliënt? Zijn uw medewerkers voldoende toegerust om met cliënten met dementie adequaat om te gaan en het complexe gedrag wat hieruit voortkomt?

Algemeen
Er is in de dementiezorg de afgelopen decennia niet stilgezeten. Praktische en inspirerende omgangswijzen zoals Validation, Realiteits Oriëntatie Training, Snoezelen, Warme Zorg en Belevingsgerichte zorg zijn hier een paar voorbeelden van. Verschillende oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan het onbegrepen gedrag van dementie. Veel is terug te herleiden naar psychologisch inzicht, maar ook neurologische invalshoeken maken hun opgang door de toenemende kennis vanuit allerlei hersenonderzoek.

Over deze nieuwe inzichten valt veel te vertellen en met de kennis is vooral veel te doen. Echter moeten verzorgenden, welzijnsprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers wel deze nieuwe theorie aangereikt krijgen. Daarom heeft dit trainerscollectief zich gespecialiseerd in deze materie en voor u een training ontwikkeld die op een eenvoudige wijze duidelijk maakt hoe de hersenen werken. Wanneer je de werking van de hersenen begrijpt, dan kan je bedenken wat ‘gunstig’ is voor mensen met dementie. Voor deze materie hoef je geen neurowetenschapper voor te zijn, iedereen kan dat leren.

De omgeving is zeer van belang voor het reguleren van prikkels bij personen met dementie. Te denken valt aan de inrichting van een huis, kamer of gang. De personen in de nabije omgeving, de bejegening en activiteiten die gedaan worden. Gunstige prikkels zijn belangrijk voor de hersenwerking van dementerenden. Daarnaast bespreken we ook hoe om te gaan met onmacht van de mantelzorger.

Wat levert de training Omgevingszorg en Hersenkunde op:

• Het opdoen van kennis over de hersenkunde: het onder- en bovenbrein, emotionele en denkende hersenen, de werking van het geheugen en het functioneren van de hersenen bij dementerenden;
• Het opdoen van kennis over omgevingszorg; een gunstige omgeving wekt gunstig gedrag op. In de omgeving van mensen met dementie zijn de inrichting, kleuren, geuren, sfeervolle belevingsplekken, mooie filmbeelden, ouderwetse taferelen en muziek van het grootste belang;
• De ‘kloof’ tussen de denkwereld van de persoon met dementie en uw werknemers is zichtbaar minder geworden;
• Uw werknemers sluiten aan bij de belevingswereld van de persoon met dementie;
• Uw werknemers leren te kijken naar mogelijkheden van de persoon met dementie en handelen hier ook naar;
• Uw werknemers leren dat verveling de grootste oorzaak is van probleemgedrag bij de persoon met dementie;
• Uw werknemers concluderen dat personen met dementie prikkels nodig hebben!

Werkwijze
• De training ‘Omgevingszorg en Hersenkunde’ is een interactieve training: veel praktijkvoorbeelden en actieve deelname;
• De thema’s ‘hersenkunde’ en ‘omgevingszorg’ staan centraal tijdens deze twee trainingsdagen.

Wanneer & waar
Mocht u interesse hebben in de training ‘omgevingszorg en hersenkunde’ neem dan geheel vrijblijvend contact op.

Investering
Voor trainingen en workshops op maat geldt geen vastgesteld tarief. De kosten zijn afhankelijk van het aantal dagdelen, de voorbereiding, de locatie en het doel van de training.

Ziet u de ‘kloof’ tussen de denkwereld van de dementerende en mantelzorger steeds groter worden? Weet u wel zeker of de mantelzorger weet dat verveling de grootste oorzaak is van probleemgedrag bij mensen met dementie? Kan de mantelzorger met spanning omgaan en om hulp vragen? Aan deze vragen wordt voldaan tijdens een speciaal ontwikkelende training voor mantelzorgers.

Algemeen
Bij ouderen met dementie komt veel onbegrepen (probleem)gedrag voor. Dit is niet alleen heel belastend voor de dementerende zelf, maar zeker ook voor de mantelzorger. Verschillende oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan het onbegrepen gedrag. Door juiste interventies betreffende bejegening en omgevingszorg is dit gunstig te beïnvloeden. 


De Kristaladviesgroep kan inzicht bieden in hoe om te gaan met dit gedrag en heeft in samenwerking met een trainerscollectief een nieuwe training voor mantelzorgers ontwikkeld. Wij werken met het gedachtegoed van dr. Anneke van der Plaats. Omgevingsgerichte zorg loopt als een rode draad door deze training.

Thema’s zijn:
• De mantelzorgers centraal
• Het dementerende brein
• De bejegening van de oudere met dementie
• Ongewenst en moeilijk gedrag.

Wat levert deze training de mantelzorgers op?
• Na deze training kunnen mantelzorgers op een vernieuwde wijze met de zorgsituatie omgaan, vanuit de mogelijkheden en belevingswereld van de dementerende;

• De mantelzorgers hebben handvatten gekregen om overeind te blijven en kunnen een bijdrage leveren aan een prettige daginvulling voor hun echtgenoot, familielid of vriend
• De mantelzorger leert zijn eigen gevoelens en behoeften te (h)erkennen
• De mantelzorger leert om te gaan met spanning en hoe hulp te vragen en accepteren;
• De mantelzorger weet dat verveling de grootste oorzaak is van probleemgedrag bij dementerenden;
• De mantelzorgers weten dat mensen met dementie prikkels nodig hebben!


Werkwijze
De training ‘dementie voor mantelzorgers’ is een interactieve training. Dat betekent dat er veel met praktijkvoorbeelden wordt gewerkt en mantelzorgers actief kunnen meedoen. De training bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur. Er kunnen maximaal 16 deelnemers per training deelnemen.


Wanneer / waar
Heeft u interesse in de training Dementie voor mantelzorgers neem dan geheel vrijblijvend contact op met ons.


Investering
De training bestaat uit vier dagdelen van drie uur en is inclusief de handreiking van het boek ‘De wondere wereld van Dementie’ van Dr. Anneke van der Plaats. Neem voor meer informatie en een prijsopgave contact op met ons.